نیکی میناژ


نیکی میناژ با آلبوم جدیدش برگشت

توسط هواداران - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - موسیقی جهان

به گزارش مجله هواداران، نیکی میناژ بعد از چهار سال از انتشار آخرین آلبومش دوباره به صحنه رقابت هنری بازگشت.نیکی میناژ غیبت خود را با آلبوم جدید و فوق العاده اش جبران کرد او در مورد فعالیت نکردن در این...