درباره ما

اپلیکیشنی که در حال مشاهده آن هستید، به همت جمعی از هواداران پرشور و حامیان جدی ”رضا یزدانی ” هنرمند محبوب موسیقی کشورمان ایجاد شده است .‎این برنامه تقدیمی کوچکی است به تمامي هواداران واقعی رضا یزدانی عزیز ، کسانی که همه روزه پیگیر خبرها و رویدادهای مرتبط با این خواننده ی محبوبمان هستند .‎از همه شما هواداران دعوت می کنیم در کنار ما باشید و با فعالیت مستمر در این برنامه و همچنین با معرفی برنامه به سایر هواداران این جمع خودمانی را گسترش دهید .‎این برنامه خانه تمامی هواداران رضا یزدانی است با هر فکر و عقیده و منشی. اینجا اصل هواداری ، ما را به هم متصل می کند ، ما همگی بر اساس اصل احترام متقابل می کوشیم هم رنگ آثار متعهد رضا خودمان را هم شأن آن آثار بنمایانیم ،.‎پس بی احترامی به هواداران دیگر و حتی غیر هواداران ممنوع است . ما میخواهیم به زودی یکدیگر را در سالنهای کنسرت رضا یزدانی بیابیم ، می خواهیم همدیگر را درون این برنامه بشناسیم و باور کنیم . ما می خواهیم ارتش هواداران میلیونی رضا یزدانی را با همیاری یکدیگر ایجاد کنیم .‎لازمه همه اینها پیوستن ما هواداران به یکدیگر است .‎پس خوش آمدید به اپلیکیشن هواداران رضا یزدانی . خانه هواداران خانه شماست.